Intro

Onze doelstellingen:

Reeds werkzaam sedert 1983, stelt de Dienst voor logopedie, stottertherapie en leerstoornissen zich tot doel:

  • door een team van goedgemotiveerde mensen en op grond van degelijk onderzoek, verantwoorde hulp te bieden aan alle personen met spraak-, taal-, stem-, en leerproblemen die daarom verzoeken.
  • de logopedische wetenschap bekend te maken en bij te dragen tot de verspreiding van nieuwe vaktheoretische en -technische verworvenheden.
  • mogelijkheden te scheppen tot integratie en samenwerking van het logopedisch vakterrein in het geheel van de dienstsectoren waar de logopedie een waardevolle aanvulling kan betekenen.