Intro

Nieuwsbrief

Vanaf september 1989 bezorgen wij elke maand een Nieuwsbrief aan alle ouders van kinderen die door ons worden begeleid en voor leerkrachten, psychologen, CLB-centra, artsen, collega's logopedisten, en andere geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van nieuws, weetjes en commentaren over ons brede werkveld en over onze dienst. Deze Nieuwsbrief bevat telkens berichten die onze werking toelichten en waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Om praktische redenen beperken wij ons steeds tot 2 bladzijden.

Wenst u zich in te schrijven voor de nieuwsbrief? Gelieve het formulier in te vullen:

Wat kunt u zoal in deze Nieuwsbrieven aantreffen?

  • aankondiging van nieuwe publicaties voor ouders
  • boekbesprekingen
  • bijscholingsactiviteiten die door onze logopedisten gevolgd worden of die we zelf organiseren
  • berichten uit de media met betrekking tot logopedie
  • korte informatieve artikeltjes
  • berichten uit ouderverenigingen voor kinderen met problemen zoals die door ons begeleid worden
  • nieuw onderzoek- en therapiemateriaal
  • wijzigingen in reglementering of tarieven van terugbetaling
  • personeelswijzigingen
  • vragen van of aan ouders

Wij hopen door onze Nieuwsbrief de ouders zo nauw mogelijk bij onze werking te betrekken.

Hier vindt u het meest recente nummer van onze maandelijkse nieuwsbrief. Vorige edities van onze nieuwbrief vindt u in ons archief.
 

dvl