Intro

Waarvoor kun je bij ons terecht ?

Concreet kan men bij ons terecht voor onderzoek, advies en behandeling op vlak van:

Uitspraak

 • uitspraakfouten bij kinderen en volwassenen
 • kleinere uitspraakproblemen bij studenten onderwijs, logopedie, ...
 • uitspraakproblemen als gevolg van ziekte of ongeval

Stemproblemen

 • stemproblemen bij ziekte of na ongeval
 • stemproblemen door verkeerd gebruik
 • psychogene stemproblemen
 • optimaliseren van de spreekstem

Mondelinge taalvaardigheid

 • taalontwikkelingsproblemen bij (zeer) jonge kinderen (taalachterstand, dysfasie,...)
 • taalproblemen bij volwassenen na ziekte of ongeval (afasie)
 • optimaliseren van taalgebruik bij beroepssprekers (leraars, radio- of T.V.- verslaggevers, gidsen, acteurs, ...)

Leerproblemen

 • dyslexie (lees- en spellingstoornis) ook bij leerlingen uit het secundair onderwijs en bij volwassenen
 • dyscalculie (rekenstoornis)
 • andere leerstoornissen (o.a. niet- verbale leerstoornissen)
 • aandacht- en concentratieproblemen
 • bijlessen Frans, Engels, Duits voor dyslectische kinderen
 • individueel aanleren van een optimale studiemethode : Efficiënter studeren = grotere motivatie = betere schoolresultaten

Afwijkend mondgedrag

 • duimzuigen
 • tongpersen bij slikken
 • mondademen

Vloeiendheidsproblemen

 • stotteren zowel bij zeer jonge kinderen als bij lagereschoolleerlingen, adolescenten en volwassenen
 • broddelen (overdreven snel en onduidelijk praten)
 • spreekangst bij spreken voor een publiek
   
 
 
 
De dienst verzorgt zelf mondelinge presentaties over het logopedische werkveld voor leerkrachten, ouderverenigingen, service-clubs, ...