Intro

Hoe gaan wij te werk?

  • Na telefonische informatie bij de aanmelding plannen wij een eerste afspraak. Daaruit kan besloten worden tot verder onderzoek. Na onderzoek volgt een bespreking waarin wij de verzamelde gegevens overlopen en toelichten en samen zoeken naar de meest geschikte vorm van begeleiding.
  • Alle consultaties gebeuren na afspraak. Eventueel zijn behandelingen aan huis of op school mogelijk. Bij iedere aanvraag wordt gezocht naar de meest geschikte oplossing.
  • Betrokken personen en instanties worden - mits toestemming- ingelicht over de resultaten van onderzoek en therapie.
  • Waar nodig, werkt de Dienst voor logopedie, stottertherapie en leerstoornissen nauw samen met specialisten uit andere disciplines: leerkrachten, taakleerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB-centra, neus-, keel- en oorarts, kinderarts, orthodontist, psycholoog, kinesitherapeut, schoolarts, huisarts.